Център по дентална медицина 1 Русе
Дентални услуги и образна дентална диагностика

Екип

 

 • Д-р Елена Дачева - управител
 • Д-р Александър Христов – специалист Орална хирургия
 • Д-р Дориана Енчева – специалист Орална хирургия
 • Д-р Цветан Трендафилов – специалист Орална хирургия
 • Д-р Нестор Илиев – специалист Орална хирургия
 • Д-р Гергана Мичева - специалист Пародонтология и заболявания на оралната лигавица
 • Д-р Мариета Георгиева - специалист Детска дентална медицина
 • Д-р Елка Тончева - специалист Детска дентална медицина
 • Д-р Цветанка Доганова - специалист Ендодонтия, алергология и фокална диагностика
 • Д-р Даниела Савова - Обща дентална медицина
 • Д-р Светлана Златева - специалист Ортодонтия
 • Д-р Фаня Благоева - специалист Обща дентална медицина
 • Д-р Стефан Романов - Обща дентална медицина
 • Д-р Наталия Данева - Обща дентална медицина
 • Д-р Ренета Данева - Обща дентална медицина
 • Д-р Сава Колев – Обща дентална медицина
 • Д-р Цветозара Чешмеджиева - Обща дентална медицина
 • Д-р Мартина Петрова - Обща дентална медицина
 • Донка Петрова – медицинска сестра
 • Дешка Атанасова - медицинска сестра
 • Сашка Щишкова - медицинска сестра
 • Елица Кръстева – дентален асистент
 • Елена Младенова - медицинска сестра
 • Елка Мицова - медицинска сестра
 • Мариана Бахова - рентгенов лаборант
 • Цецка Маркова - рентгенов лаборант
 • Мария Станкова - рентгенов лаборант
 • Стойно Гарчев - администратор
 • Христина Георгиева - администратор
 • Галя Камбурова - хигиенист
 • Таня Спасова - хигиенист
 • Петранка Пеева - хигиенист
 • Зорница Дечева - хигиенист
 • † Д-р Ервин Чакърян - Протетична дентална медицина ♥