Център по дентална медицина 1 Русе
Дентални услуги и образна дентална диагностика